Page MenuHomePhabricator

tbdtgolmart
Open, Needs TriagePublic

Description

<p><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đấy</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> là </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">1</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> trải nghiệm </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">xuất sắc</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">lúc</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> đi </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">du hý</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> nước ngoài. </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">tuy nhiên</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ví như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn muốn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">với</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> theo </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vật dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện tử bên mình, bạn cần đảm bảo rằng điện áp của </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vật dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện tử của bạn là </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">chính xác</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">. </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">nếu như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">không</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, bạn cần chuyển đổi điện áp cho </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">tới</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">khi</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> nó đạt điện áp </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thích hợp</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">. Bằng </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">cách</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> xem </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">những</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> mẹo sau, bạn sẽ biết </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">các</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">cách</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thuận tiện</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> để </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mang</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">những</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thiết bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện tử của mình ra nước ngoài </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">một</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">cách</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> an toàn.</span></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://golmart.com.vn/wp-content/uploads/2019/08/quat-hoi-nuoc-sanaky.jpg" style="height:233px; width:350px" /></p>

<p><span style="background-color:#FFFFFF">Xem ngay:</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"><a class="in-cell-link" href="https://golmart.com.vn/gforum/quat-hoi-nuoc/" target="_blank"><span style="background-color:#FFFFFF">Tư Vấn Nên Mua Quạt Hơi Nước Nào Tốt Nhất Hiện Nay 2023</span></a></span></p>

<p><span style="background-color:#FFFFFF">Bước </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">trước tiên</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, bạn nên </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">kiểm tra</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện áp của </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">rất nhiều</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">các</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vật dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> mà bạn muốn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">với</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> ra nước ngoài. Bạn sẽ thấy rằng </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vật dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> rất </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sở hữu</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể sẽ báo 100v hoặc 110v. </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ví như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn thấy </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đồ vật</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> của mình ghi 110v - 220v, điều </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ấy</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">với</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">tức thị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đồ vật</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sở hữu</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện áp kép, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vì thế</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">không phải</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> chuyển đổi điện áp </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ví như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> muốn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mang</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> theo bên mình.</span></p>

<p><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">nếu như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn thấy rằng </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thiết bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ko phải</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> là điện áp kép, bước thứ </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">2</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn nên </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">làm</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> là </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sắm</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bộ chuyển đổi nấc nhỏ hoặc máy biến áp để giúp bạn chuyển đổi điện áp. Trong bước này, bạn cần đảm bảo rằng công suất trên bộ chuyển đổi </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">kiên cố</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> đủ cho </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thiết bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> của bạn. </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thí dụ</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ví như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">trang bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> cần 50W, máy biến áp mà bạn sẽ cần </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">chí ít</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> là 50W.</span></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://golmart.com.vn/wp-content/uploads/2019/11/jbl-flip-4-2.jpg" style="height:197px; width:350px" /></p>

<p><span style="background-color:#FFFFFF">Xem thêm: </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"><a class="in-cell-link" href="https://golmart.com.vn/review/loa-bluetooth-jbl-flip-4/" target="_blank"><span style="background-color:#FFFFFF">loa jbl flip 4</span></a></span></p>

<p><span style="background-color:#FFFFFF">Đối </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sở hữu</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bước thứ ba, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">lúc</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thiết bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> và bộ chuyển đổi của bạn đã sẵn sàng, bạn cũng </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">với</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể cần </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">dùng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bộ chuyển đổi phích cắm. Việc </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sử dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bộ chuyển đổi phích cắm này </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đích thực</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> phụ thuộc vào nơi bạn sẽ </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đến</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">. Về </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">cơ bản</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">hồ hết</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">những</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">vật dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> mà bạn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">có</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">tìm</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> ở Mỹ đều </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mang</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> ngạnh </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">kim loại</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> mỏng, thẳng đứng, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">khi mà</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> tiêu chuẩn ở nước ngoài cho </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">các</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đồ vật</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> là ngạnh </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">kim khí</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> tròn. </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">nếu như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">ko</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mua</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bộ chuyển đổi phích cắm, bạn sẽ thấy rằng </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">đồ vật</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> của mình </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sở hữu</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">không</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> vừa </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mang</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">cửa hàng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> của nơi bạn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">tới</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">.</span></p>

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://golmart.com.vn/wp-content/uploads/2019/09/smart-tivi-sony.jpeg" style="height:227px; width:350px" /></p>

<p><span style="background-color:#FFFFFF">Đọc thêm: </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial; font-size:11pt"><a class="in-cell-link" href="https://golmart.com.vn/gforum/quat-hoi-nuoc/" target="_blank"><span style="background-color:#FFFFFF">https://golmart.com.vn/gforum/quat-hoi-nuoc/</span></a></span></p>

<p><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">rốt cuộc</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">, </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">nếu như</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">với</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> kế hoạch sống ở nước ngoài trong vài năm, sẽ rất tuyệt </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">giả dụ</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bạn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">mang</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể thay </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thế tất</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> cả </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">các</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">trang bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> điện tử của mình vì việc </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sử dụng</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> bộ chuyển đổi </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">sở hữu</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> thể </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">làm cho</span></span><span style="background-color:#FFFFFF"> hao mòn </span><span class="marker"><span style="background-color:#FFFFFF">thiết bị</span></span><span style="background-color:#FFFFFF">.</span></p>