Page MenuHomePhabricator
Feed All Stories

Thu, Apr 1

sheeraz added a comment to rABCWEB7ad44b03b62d: [WEBSITE] Fetch the documentation content from the abc repo.
Thu, Apr 1, 09:57
sheeraz added a comment to rABCWEB7ad44b03b62d: [WEBSITE] Fetch the documentation content from the abc repo.
Thu, Apr 1, 09:53
abc-bot committed rABC57fd63bce089: [Automated] Update timing.json (authored by abc-bot).
[Automated] Update timing.json
Thu, Apr 1, 03:19
abc-bot committed rABCc2a9e91a1dcd: [Automated] Update seeds (authored by abc-bot).
[Automated] Update seeds
Thu, Apr 1, 02:17
abc-bot committed rABC061f36186492: [Automated] Update chainparams (authored by abc-bot).
[Automated] Update chainparams
Thu, Apr 1, 02:07

Wed, Mar 31

Patrick updated Patrick.
Wed, Mar 31, 22:50
PiRK abandoned D9327: [avalanche] implement an avalanche handshake.
Wed, Mar 31, 16:37
Fabien accepted D9363: [avalanche tests] implement AvalancheProof serialization.
Wed, Mar 31, 14:16
PiRK added inline comments to D9364: [avalanche] start implementing reception of avaproof.
Wed, Mar 31, 14:16
PiRK updated the diff for D9363: [avalanche tests] implement AvalancheProof serialization.

use ser_string and ser_vector shorthands

Wed, Mar 31, 14:10
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> closed D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.
Wed, Mar 31, 13:44
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> committed rABCdd12a3ed3f23: [Cashtab] Add latest features to browser extension (authored by Joey King <joseph.roy.king@gmail.com>).
[Cashtab] Add latest features to browser extension
Wed, Mar 31, 13:44
Fabien accepted D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.
Wed, Mar 31, 13:40
josephroyking added a comment to D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.

Yes -- done

Wed, Mar 31, 13:16
josephroyking updated the diff for D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.

Rebase to include D9362

Wed, Mar 31, 13:15
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> closed D9362: [Cashtab] Exclude slp utxos if tokenQty is 0.
Wed, Mar 31, 13:14
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> committed rABCa89ca0947a1d: [Cashtab] Exclude slp utxos if tokenQty is 0 (authored by Joey King <joseph.roy.king@gmail.com>).
[Cashtab] Exclude slp utxos if tokenQty is 0
Wed, Mar 31, 13:14
PiRK requested review of D9364: [avalanche] start implementing reception of avaproof.
Wed, Mar 31, 13:12
buddymoul updated buddymoul.
Wed, Mar 31, 09:03
PiRK requested review of D9363: [avalanche tests] implement AvalancheProof serialization.
Wed, Mar 31, 08:23
PiRK closed D8899: Check for overflow when calculating sum of outputs.
Wed, Mar 31, 07:54
PiRK committed rABC4a38b361f68c: Check for overflow when calculating sum of outputs (authored by Elichai Turkel <elichai.turkel@gmail.com>).
Check for overflow when calculating sum of outputs
Wed, Mar 31, 07:54
PiRK updated the diff for D9360: [avalanche] add an inventory type and a message for proofs.

rename inventory type to MSG_AVA_PROOF and use a temporary inventory code

Wed, Mar 31, 07:52
Fabien added a comment to D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.

LGTM, worth a rebase on top of D9362 ?

Wed, Mar 31, 06:22
Fabien accepted D9362: [Cashtab] Exclude slp utxos if tokenQty is 0.
Wed, Mar 31, 06:13
Fabien updated the diff for D9361: [avalanche] Build a stripped delegation to remove unnecessary levels.

Rebase, edit the summary to explain the use case.

Wed, Mar 31, 06:11
Fabien updated the summary of D9361: [avalanche] Build a stripped delegation to remove unnecessary levels.
Wed, Mar 31, 06:10
Fabien closed D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.
Wed, Mar 31, 06:04
Fabien committed rABC2d08db5fe0ac: [avalanche] Add an RPC to build a delegation (authored by Fabien).
[avalanche] Add an RPC to build a delegation
Wed, Mar 31, 06:04

Tue, Mar 30

Mengerian accepted D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Macro lgtm:

Tue, Mar 30, 21:42
Fabien updated the diff for D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Address nits

Tue, Mar 30, 21:40
Mengerian accepted D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Looks pretty good, I added some more minor wording nits though.

Tue, Mar 30, 21:34
Fabien updated the diff for D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Update the doc, fix the example, use a different error message

Tue, Mar 30, 19:49
Fabien added inline comments to D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.
Tue, Mar 30, 19:44
josephroyking requested review of D9362: [Cashtab] Exclude slp utxos if tokenQty is 0.
Tue, Mar 30, 19:43
deadalnix accepted D8899: Check for overflow when calculating sum of outputs.
Tue, Mar 30, 16:17
deadalnix requested changes to D9360: [avalanche] add an inventory type and a message for proofs.
Tue, Mar 30, 16:15
josephroyking updated the diff for D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.

rebase to include D9358

Tue, Mar 30, 16:11
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> closed D9358: [Cashtab] Add fiat price value to tx history.
Tue, Mar 30, 16:10
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> committed rABCd6345e3c4b99: [Cashtab] Add fiat price value to tx history (authored by Joey King <joseph.roy.king@gmail.com>).
[Cashtab] Add fiat price value to tx history
Tue, Mar 30, 16:10
deadalnix requested changes to D9361: [avalanche] Build a stripped delegation to remove unnecessary levels.

What problem is this solving?

Tue, Mar 30, 15:06
Fabien requested review of D9361: [avalanche] Build a stripped delegation to remove unnecessary levels.
Tue, Mar 30, 14:18
PiRK requested review of D9360: [avalanche] add an inventory type and a message for proofs.
Tue, Mar 30, 14:15
drpaulsfds updated drpaulsfds.
Tue, Mar 30, 10:48
Fabien closed D9357: Bump version to 0.23.1.
Tue, Mar 30, 09:05
Fabien committed rABCe11f5138260c: Bump version to 0.23.1 (authored by Fabien).
Bump version to 0.23.1
Tue, Mar 30, 09:05
Fabien accepted D9358: [Cashtab] Add fiat price value to tx history.
Tue, Mar 30, 08:28
Mayruabat changed Slack Username from <p>Thế nào là một&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://band.us/@mayruabatthongminh" target="_blank">máy rửa bát đa năng</a>&nbsp;?</span></p> <p>Phần trước nhất của máy rửa bát tôi sẽ giảng giải là động cơ và máy bơm. Máy rửa bát của bạn mang thể sở hữu 1 động cơ được gắn vào máy bơm. Máy bơm đẩy nước vào các cánh tay phun. Trong chu kỳ xả nước của máy rửa bát, nó cũng đẩy nước ra và vào cống. Động cơ được đặt phía sau một bảng điều khiển ở mặt dưới của máy rửa bát. Một số mô phỏng sở hữu động cơ đảo ngược và những mô hình khác thì không. Giả dụ máy rửa bát của bạn với động cơ đảo chiều, nó được gắn thẳng đứng ở giữa đáy máy rửa bát và trục hướng lên trên. Máy bơm được gắn trên đầu động cơ và cũng được gắn vào mặt dưới của máy rửa bát. Lúc máy rửa bát bơm nước vào cánh phun, nó chạy theo 1 chiều, và khi mà máy bơm đang xả nước thì động cơ chạy theo chiều ngược lại. Giả dụ động cơ của bạn chỉ chạy một chiều, nó được lắp theo chiều ngang, trục hướng sang một bên và nó nằm gần giữa đáy của máy rửa bát. Đỉnh của máy bơm cũng được gắn bên dưới máy rửa bát. Lúc động cơ quay, nó sẽ bơm nước tới các cánh tay phun. Một cánh tay cơ học khác kích hoạt để bơm nước đến cống. Sở hữu 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng một van riêng được tiêu dùng cho chu trình xả. Với 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. Một là hệ thống dùng dây curoa, và hệ thống kia là một động cơ được gắn thẳng đứng và tiêu dùng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Mang hai kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung cấp nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả.</p> <p>Tham khảo thêm&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://www.pinterest.com/mayruabatthongminh/" target="_blank">máy rửa bát hãng nào tốt</a>&nbsp;</span></p> <p>Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các điều khiển, công tắc, van và các ống dẫn điện; một máy rửa bát với trong khoảng ba tới sáu thành phần đó. Bộ hứa giờ nằm ​​phía sau bảng điều khiển ở đầu máy rửa bát hoặc phía sau bảng điều khiển phía dưới. Nó mang thể là một vật dụng cơ học, hoặc nó sở hữu thể là điện tử hoàn toàn sở hữu màn hình công nghệ số. Bộ hứa hẹn giờ chạy máy rửa bát theo một kiểu cài đặt sẵn; nó cũng sản xuất điện cho những thành phần khác nhau tại một thời khắc cụ thể và trong 1 khoảng thời kì nhất quyết. Công tắc chọn cho phép bạn chọn những chu trình giặt, chu trình sấy, nhiệt độ giặt khác nhau; công tắc này cũng cho bộ đếm thời gian biết những tùy chọn chu kỳ sẽ dùng. Van cấp nước được đặt ở phía dưới bên phải hoặc bên trái của máy rửa bát, phía sau bảng điều khiển. Van này kiểm soát lưu lượng nước cho chu trình rửa. Nguồn cấp nước nóng và 1 ống gắn vào một bên của máy rửa bát là các gì van này được kết nối có. Lúc bộ hẹn giờ gửi điện tới van đầu vào nước, van này sẽ mở ra và cho nước vào máy rửa bát.</p> <p>Van dừng khi bộ đếm thời gian giới hạn gửi điện đến nó, hoặc công tắc phao bị vấp. Giờ đây, công tắc phao là 1 cơ chế an toàn để giữ cho máy rửa bát của bạn ko bị đầy. Lúc mực nước trong máy rửa bát của bạn nâng cao lên, phao đồn nổi cũng vậy; khi nó đến 1 độ cao cố định, nó sẽ kích hoạt một công tắc cắt điện cho van nước. Bộ cung ứng xà phòng và chất trợ rửa hoạt động theo cộng một cách, lúc đồng hồ hứa giờ cho biết đã đến khi xà bàn hoặc chất trợ rửa được giải phóng vào máy rửa bát, nó sẽ gửi điện tới một công tắc mở ra bộ cung ứng. Bộ điều nhiệt bảo kê bát đĩa, máy rửa bát và bạn bằng cách thức tắt bộ phận nhiệt làm cho ấm nước hoặc không khí trong máy rửa bát. Bộ điều nhiệt sẽ tự động đặt lại lúc nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ thấp hơn. Công tắc cửa sẽ tắt máy rửa bát giả dụ cửa đang mở. Quạt sấy khô nằm bên dưới máy rửa bát và nó thổi ko khí hot vào máy rửa bát để làm khô bát đĩa của bạn. Phòng ban gia nhiệt khiến hot nước rửa và tráng tới nhiệt độ chuẩn xác. Nó cũng giúp làm cho khô bát đĩa. Không những thế, 1 số mẫu máy rửa bát mang thêm phòng ban nhiệt để làm cho ấm ko khí thổi vào máy rửa bát nhằm mục đích làm cho khô.</p> <p>Tiếp theo, dĩ nhiên, là bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn. Nó chứa những giá đỡ, tay phun, cơ chế phun nước vào bát đĩa của bạn, phần trên của cụm máy bơm và bộ lọc nước.</p> <p>Địa chỉ mua&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://gab.com/mayruabatdanang" target="_blank">máy rửa chén giá rẻ</a>,</span><span style="font-family:arial; font-size:10pt">chất lượng !</span></p> to Thế nào là một [url=https://band.us/@mayruabatthongminh]máy rửa bát đa năng[/url] ? Phần trước nhất của máy rửa bát tôi sẽ giảng giải là động cơ và máy bơm. Máy rửa bát của bạn mang thể sở hữu 1 động cơ được gắn vào máy bơm. Máy bơm đẩy nước vào các cánh tay phun. Trong chu kỳ xả nước của máy rửa bát, nó cũng đẩy nước ra và vào cống. Động cơ được đặt phía sau một bảng điều khiển ở mặt dưới của máy rửa bát. Một số mô phỏng sở hữu động cơ đảo ngược và những mô hình khác thì không. Giả dụ máy rửa bát của bạn với động cơ đảo chiều, nó được gắn thẳng đứng ở giữa đáy máy rửa bát và trục hướng lên trên. Máy bơm được gắn trên đầu động cơ và cũng được gắn vào mặt dưới của máy rửa bát. Lúc máy rửa bát bơm nước vào cánh phun, nó chạy theo 1 chiều, và khi mà máy bơm đang xả nước thì động cơ chạy theo chiều ngược lại. Giả dụ động cơ của bạn chỉ chạy một chiều, nó được lắp theo chiều ngang, trục hướng sang một bên và nó nằm gần giữa đáy của máy rửa bát. Đỉnh của máy bơm cũng được gắn bên dưới máy rửa bát. Lúc động cơ quay, nó sẽ bơm nước tới các cánh tay phun. Một cánh tay cơ học khác kích hoạt để bơm nước đến cống. Sở hữu 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng một van riêng được tiêu dùng cho chu trình xả. Với 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. Một là hệ thống dùng dây curoa, và hệ thống kia là một động cơ được gắn thẳng đứng và tiêu dùng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Mang hai kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung cấp nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Tham khảo thêm [url=https://www.pinterest.com/mayruabatthongminh/]máy rửa bát hãng nào tốt[/url] Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các điều khiển, công tắc, van và các ống dẫn điện; một máy rửa bát với trong khoảng ba tới sáu thành phần đó. Bộ hứa giờ nằm ​​phía sau bảng điều khiển ở đầu máy rửa bát hoặc phía sau bảng điều khiển phía dưới. Nó mang thể là một vật dụng cơ học, hoặc nó sở hữu thể là điện tử hoàn toàn sở hữu màn hình công nghệ số. Bộ hứa hẹn giờ chạy máy rửa bát theo một kiểu cài đặt sẵn; nó cũng sản xuất điện cho những thành phần khác nhau tại một thời khắc cụ thể và trong 1 khoảng thời kì nhất quyết. Công tắc chọn cho phép bạn chọn những chu trình giặt, chu trình sấy, nhiệt độ giặt khác nhau; công tắc này cũng cho bộ đếm thời gian biết những tùy chọn chu kỳ sẽ dùng. Van cấp nước được đặt ở phía dưới bên phải hoặc bên trái của máy rửa bát, phía sau bảng điều khiển. Van này kiểm soát lưu lượng nước cho chu trình rửa. Nguồn cấp nước nóng và 1 ống gắn vào một bên của máy rửa bát là các gì van này được kết nối có. Lúc bộ hẹn giờ gửi điện tới van đầu vào nước, van này sẽ mở ra và cho nước vào máy rửa bát. Van dừng khi bộ đếm thời gian giới hạn gửi điện đến nó, hoặc công tắc phao bị vấp. Giờ đây, công tắc phao là 1 cơ chế an toàn để giữ cho máy rửa bát của bạn ko bị đầy. Lúc mực nước trong máy rửa bát của bạn nâng cao lên, phao đồn nổi cũng vậy; khi nó đến 1 độ cao cố định, nó sẽ kích hoạt một công tắc cắt điện cho van nước. Bộ cung ứng xà phòng và chất trợ rửa hoạt động theo cộng một cách, lúc đồng hồ hứa giờ cho biết đã đến khi xà bàn hoặc chất trợ rửa được giải phóng vào máy rửa bát, nó sẽ gửi điện tới một công tắc mở ra bộ cung ứng. Bộ điều nhiệt bảo kê bát đĩa, máy rửa bát và bạn bằng cách thức tắt bộ phận nhiệt làm cho ấm nước hoặc không khí trong máy rửa bát. Bộ điều nhiệt sẽ tự động đặt lại lúc nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ thấp hơn. Công tắc cửa sẽ tắt máy rửa bát giả dụ cửa đang mở. Quạt sấy khô nằm bên dưới máy rửa bát và nó thổi ko khí hot vào máy rửa bát để làm khô bát đĩa của bạn. Phòng ban gia nhiệt khiến hot nước rửa và tráng tới nhiệt độ chuẩn xác. Nó cũng giúp làm cho khô bát đĩa. Không những thế, 1 số mẫu máy rửa bát mang thêm phòng ban nhiệt để làm cho ấm ko khí thổi vào máy rửa bát nhằm mục đích làm cho khô. Tiếp theo, dĩ nhiên, là bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn. Nó chứa những giá đỡ, tay phun, cơ chế phun nước vào bát đĩa của bạn, phần trên của cụm máy bơm và bộ lọc nước. Địa chỉ mua [url=https://gab.com/mayruabatdanang]máy rửa chén giá rẻ[/url],chất lượng ! on Mayruabat.
Tue, Mar 30, 07:41
Mayruabat changed Slack Username from Thế nào là một máy rửa bát đa năng ? Phần trước nhất của máy rửa bát tôi sẽ giảng giải là động cơ và máy bơm. Máy rửa bát của bạn mang thể sở hữu 1 động cơ được gắn vào máy bơm. Máy bơm đẩy nước vào các cánh tay phun. Trong chu kỳ xả nước của máy rửa bát, nó cũng đẩy nước ra và vào cống. Động cơ được đặt phía sau một bảng điều khiển ở mặt dưới của máy rửa bát. Một số mô phỏng sở hữu động cơ đảo ngược và những mô hình khác thì không. Giả dụ máy rửa bát của bạn với động cơ đảo chiều, nó được gắn thẳng đứng ở giữa đáy máy rửa bát và trục hướng lên trên. Máy bơm được gắn trên đầu động cơ và cũng được gắn vào mặt dưới của máy rửa bát. Lúc máy rửa bát bơm nước vào cánh phun, nó chạy theo 1 chiều, và khi mà máy bơm đang xả nước thì động cơ chạy theo chiều ngược lại. Giả dụ động cơ của bạn chỉ chạy một chiều, nó được lắp theo chiều ngang, trục hướng sang một bên và nó nằm gần giữa đáy của máy rửa bát. Đỉnh của máy bơm cũng được gắn bên dưới máy rửa bát. Lúc động cơ quay, nó sẽ bơm nước tới các cánh tay phun. Một cánh tay cơ học khác kích hoạt để bơm nước đến cống. Sở hữu 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng một van riêng được tiêu dùng cho chu trình xả. Với 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. Một là hệ thống dùng dây curoa, và hệ thống kia là một động cơ được gắn thẳng đứng và tiêu dùng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Mang hai kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung cấp nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Tham khảo thêm máy rửa bát hãng nào tốt Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các điều khiển, công tắc, van và các ống dẫn điện; một máy rửa bát với trong khoảng ba tới sáu thành phần đó. Bộ hứa giờ nằm ​​phía sau bảng điều khiển ở đầu máy rửa bát hoặc phía sau bảng điều khiển phía dưới. Nó mang thể là một vật dụng cơ học, hoặc nó sở hữu thể là điện tử hoàn toàn sở hữu màn hình công nghệ số. Bộ hứa hẹn giờ chạy máy rửa bát theo một kiểu cài đặt sẵn; nó cũng sản xuất điện cho những thành phần khác nhau tại một thời khắc cụ thể và trong 1 khoảng thời kì nhất quyết. Công tắc chọn cho phép bạn chọn những chu trình giặt, chu trình sấy, nhiệt độ giặt khác nhau; công tắc này cũng cho bộ đếm thời gian biết những tùy chọn chu kỳ sẽ dùng. Van cấp nước được đặt ở phía dưới bên phải hoặc bên trái của máy rửa bát, phía sau bảng điều khiển. Van này kiểm soát lưu lượng nước cho chu trình rửa. Nguồn cấp nước nóng và 1 ống gắn vào một bên của máy rửa bát là các gì van này được kết nối có. Lúc bộ hẹn giờ gửi điện tới van đầu vào nước, van này sẽ mở ra và cho nước vào máy rửa bát. Van dừng khi bộ đếm thời gian giới hạn gửi điện đến nó, hoặc công tắc phao bị vấp. Giờ đây, công tắc phao là 1 cơ chế an toàn để giữ cho máy rửa bát của bạn ko bị đầy. Lúc mực nước trong máy rửa bát của bạn nâng cao lên, phao đồn nổi cũng vậy; khi nó đến 1 độ cao cố định, nó sẽ kích hoạt một công tắc cắt điện cho van nước. Bộ cung ứng xà phòng và chất trợ rửa hoạt động theo cộng một cách, lúc đồng hồ hứa giờ cho biết đã đến khi xà bàn hoặc chất trợ rửa được giải phóng vào máy rửa bát, nó sẽ gửi điện tới một công tắc mở ra bộ cung ứng. Bộ điều nhiệt bảo kê bát đĩa, máy rửa bát và bạn bằng cách thức tắt bộ phận nhiệt làm cho ấm nước hoặc không khí trong máy rửa bát. Bộ điều nhiệt sẽ tự động đặt lại lúc nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ thấp hơn. Công tắc cửa sẽ tắt máy rửa bát giả dụ cửa đang mở. Quạt sấy khô nằm bên dưới máy rửa bát và nó thổi ko khí hot vào máy rửa bát để làm khô bát đĩa của bạn. Phòng ban gia nhiệt khiến hot nước rửa và tráng tới nhiệt độ chuẩn xác. Nó cũng giúp làm cho khô bát đĩa. Không những thế, 1 số mẫu máy rửa bát mang thêm phòng ban nhiệt để làm cho ấm ko khí thổi vào máy rửa bát nhằm mục đích làm cho khô. Tiếp theo, dĩ nhiên, là bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn. Nó chứa những giá đỡ, tay phun, cơ chế phun nước vào bát đĩa của bạn, phần trên của cụm máy bơm và bộ lọc nước. Địa chỉ mua máy rửa chén giá rẻ,chất lượng ! to <p>Thế nào là một&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://band.us/@mayruabatthongminh" target="_blank">máy rửa bát đa năng</a>&nbsp;?</span></p> <p>Phần trước nhất của máy rửa bát tôi sẽ giảng giải là động cơ và máy bơm. Máy rửa bát của bạn mang thể sở hữu 1 động cơ được gắn vào máy bơm. Máy bơm đẩy nước vào các cánh tay phun. Trong chu kỳ xả nước của máy rửa bát, nó cũng đẩy nước ra và vào cống. Động cơ được đặt phía sau một bảng điều khiển ở mặt dưới của máy rửa bát. Một số mô phỏng sở hữu động cơ đảo ngược và những mô hình khác thì không. Giả dụ máy rửa bát của bạn với động cơ đảo chiều, nó được gắn thẳng đứng ở giữa đáy máy rửa bát và trục hướng lên trên. Máy bơm được gắn trên đầu động cơ và cũng được gắn vào mặt dưới của máy rửa bát. Lúc máy rửa bát bơm nước vào cánh phun, nó chạy theo 1 chiều, và khi mà máy bơm đang xả nước thì động cơ chạy theo chiều ngược lại. Giả dụ động cơ của bạn chỉ chạy một chiều, nó được lắp theo chiều ngang, trục hướng sang một bên và nó nằm gần giữa đáy của máy rửa bát. Đỉnh của máy bơm cũng được gắn bên dưới máy rửa bát. Lúc động cơ quay, nó sẽ bơm nước tới các cánh tay phun. Một cánh tay cơ học khác kích hoạt để bơm nước đến cống. Sở hữu 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng một van riêng được tiêu dùng cho chu trình xả. Với 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. Một là hệ thống dùng dây curoa, và hệ thống kia là một động cơ được gắn thẳng đứng và tiêu dùng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Mang hai kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung cấp nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả.</p> <p>Tham khảo thêm&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://www.pinterest.com/mayruabatthongminh/" target="_blank">máy rửa bát hãng nào tốt</a>&nbsp;</span></p> <p>Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các điều khiển, công tắc, van và các ống dẫn điện; một máy rửa bát với trong khoảng ba tới sáu thành phần đó. Bộ hứa giờ nằm ​​phía sau bảng điều khiển ở đầu máy rửa bát hoặc phía sau bảng điều khiển phía dưới. Nó mang thể là một vật dụng cơ học, hoặc nó sở hữu thể là điện tử hoàn toàn sở hữu màn hình công nghệ số. Bộ hứa hẹn giờ chạy máy rửa bát theo một kiểu cài đặt sẵn; nó cũng sản xuất điện cho những thành phần khác nhau tại một thời khắc cụ thể và trong 1 khoảng thời kì nhất quyết. Công tắc chọn cho phép bạn chọn những chu trình giặt, chu trình sấy, nhiệt độ giặt khác nhau; công tắc này cũng cho bộ đếm thời gian biết những tùy chọn chu kỳ sẽ dùng. Van cấp nước được đặt ở phía dưới bên phải hoặc bên trái của máy rửa bát, phía sau bảng điều khiển. Van này kiểm soát lưu lượng nước cho chu trình rửa. Nguồn cấp nước nóng và 1 ống gắn vào một bên của máy rửa bát là các gì van này được kết nối có. Lúc bộ hẹn giờ gửi điện tới van đầu vào nước, van này sẽ mở ra và cho nước vào máy rửa bát.</p> <p>Van dừng khi bộ đếm thời gian giới hạn gửi điện đến nó, hoặc công tắc phao bị vấp. Giờ đây, công tắc phao là 1 cơ chế an toàn để giữ cho máy rửa bát của bạn ko bị đầy. Lúc mực nước trong máy rửa bát của bạn nâng cao lên, phao đồn nổi cũng vậy; khi nó đến 1 độ cao cố định, nó sẽ kích hoạt một công tắc cắt điện cho van nước. Bộ cung ứng xà phòng và chất trợ rửa hoạt động theo cộng một cách, lúc đồng hồ hứa giờ cho biết đã đến khi xà bàn hoặc chất trợ rửa được giải phóng vào máy rửa bát, nó sẽ gửi điện tới một công tắc mở ra bộ cung ứng. Bộ điều nhiệt bảo kê bát đĩa, máy rửa bát và bạn bằng cách thức tắt bộ phận nhiệt làm cho ấm nước hoặc không khí trong máy rửa bát. Bộ điều nhiệt sẽ tự động đặt lại lúc nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ thấp hơn. Công tắc cửa sẽ tắt máy rửa bát giả dụ cửa đang mở. Quạt sấy khô nằm bên dưới máy rửa bát và nó thổi ko khí hot vào máy rửa bát để làm khô bát đĩa của bạn. Phòng ban gia nhiệt khiến hot nước rửa và tráng tới nhiệt độ chuẩn xác. Nó cũng giúp làm cho khô bát đĩa. Không những thế, 1 số mẫu máy rửa bát mang thêm phòng ban nhiệt để làm cho ấm ko khí thổi vào máy rửa bát nhằm mục đích làm cho khô.</p> <p>Tiếp theo, dĩ nhiên, là bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn. Nó chứa những giá đỡ, tay phun, cơ chế phun nước vào bát đĩa của bạn, phần trên của cụm máy bơm và bộ lọc nước.</p> <p>Địa chỉ mua&nbsp;<span style="color:rgb(17, 85, 204); font-family:arial; font-size:10pt"><a class="in-cell-link" href="https://gab.com/mayruabatdanang" target="_blank">máy rửa chén giá rẻ</a>,</span><span style="font-family:arial; font-size:10pt">chất lượng !</span></p> on Mayruabat.
Tue, Mar 30, 07:41
Mayruabat set Slack Username to Thế nào là một máy rửa bát đa năng ? Phần trước nhất của máy rửa bát tôi sẽ giảng giải là động cơ và máy bơm. Máy rửa bát của bạn mang thể sở hữu 1 động cơ được gắn vào máy bơm. Máy bơm đẩy nước vào các cánh tay phun. Trong chu kỳ xả nước của máy rửa bát, nó cũng đẩy nước ra và vào cống. Động cơ được đặt phía sau một bảng điều khiển ở mặt dưới của máy rửa bát. Một số mô phỏng sở hữu động cơ đảo ngược và những mô hình khác thì không. Giả dụ máy rửa bát của bạn với động cơ đảo chiều, nó được gắn thẳng đứng ở giữa đáy máy rửa bát và trục hướng lên trên. Máy bơm được gắn trên đầu động cơ và cũng được gắn vào mặt dưới của máy rửa bát. Lúc máy rửa bát bơm nước vào cánh phun, nó chạy theo 1 chiều, và khi mà máy bơm đang xả nước thì động cơ chạy theo chiều ngược lại. Giả dụ động cơ của bạn chỉ chạy một chiều, nó được lắp theo chiều ngang, trục hướng sang một bên và nó nằm gần giữa đáy của máy rửa bát. Đỉnh của máy bơm cũng được gắn bên dưới máy rửa bát. Lúc động cơ quay, nó sẽ bơm nước tới các cánh tay phun. Một cánh tay cơ học khác kích hoạt để bơm nước đến cống. Sở hữu 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng một van riêng được tiêu dùng cho chu trình xả. Với 2 kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung ứng nữa. Một là hệ thống dùng dây curoa, và hệ thống kia là một động cơ được gắn thẳng đứng và tiêu dùng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Mang hai kiểu hệ thống động cơ cũ hơn ko còn được cung cấp nữa. 1 Là hệ thống tiêu dùng dây curoa, và hệ thống kia là 1 động cơ được gắn thẳng đứng và sử dụng 1 van riêng được dùng cho chu trình xả. Tham khảo thêm máy rửa bát hãng nào tốt Tiếp theo, tôi sẽ giải thích các điều khiển, công tắc, van và các ống dẫn điện; một máy rửa bát với trong khoảng ba tới sáu thành phần đó. Bộ hứa giờ nằm ​​phía sau bảng điều khiển ở đầu máy rửa bát hoặc phía sau bảng điều khiển phía dưới. Nó mang thể là một vật dụng cơ học, hoặc nó sở hữu thể là điện tử hoàn toàn sở hữu màn hình công nghệ số. Bộ hứa hẹn giờ chạy máy rửa bát theo một kiểu cài đặt sẵn; nó cũng sản xuất điện cho những thành phần khác nhau tại một thời khắc cụ thể và trong 1 khoảng thời kì nhất quyết. Công tắc chọn cho phép bạn chọn những chu trình giặt, chu trình sấy, nhiệt độ giặt khác nhau; công tắc này cũng cho bộ đếm thời gian biết những tùy chọn chu kỳ sẽ dùng. Van cấp nước được đặt ở phía dưới bên phải hoặc bên trái của máy rửa bát, phía sau bảng điều khiển. Van này kiểm soát lưu lượng nước cho chu trình rửa. Nguồn cấp nước nóng và 1 ống gắn vào một bên của máy rửa bát là các gì van này được kết nối có. Lúc bộ hẹn giờ gửi điện tới van đầu vào nước, van này sẽ mở ra và cho nước vào máy rửa bát. Van dừng khi bộ đếm thời gian giới hạn gửi điện đến nó, hoặc công tắc phao bị vấp. Giờ đây, công tắc phao là 1 cơ chế an toàn để giữ cho máy rửa bát của bạn ko bị đầy. Lúc mực nước trong máy rửa bát của bạn nâng cao lên, phao đồn nổi cũng vậy; khi nó đến 1 độ cao cố định, nó sẽ kích hoạt một công tắc cắt điện cho van nước. Bộ cung ứng xà phòng và chất trợ rửa hoạt động theo cộng một cách, lúc đồng hồ hứa giờ cho biết đã đến khi xà bàn hoặc chất trợ rửa được giải phóng vào máy rửa bát, nó sẽ gửi điện tới một công tắc mở ra bộ cung ứng. Bộ điều nhiệt bảo kê bát đĩa, máy rửa bát và bạn bằng cách thức tắt bộ phận nhiệt làm cho ấm nước hoặc không khí trong máy rửa bát. Bộ điều nhiệt sẽ tự động đặt lại lúc nhiệt độ giảm xuống nhiệt độ thấp hơn. Công tắc cửa sẽ tắt máy rửa bát giả dụ cửa đang mở. Quạt sấy khô nằm bên dưới máy rửa bát và nó thổi ko khí hot vào máy rửa bát để làm khô bát đĩa của bạn. Phòng ban gia nhiệt khiến hot nước rửa và tráng tới nhiệt độ chuẩn xác. Nó cũng giúp làm cho khô bát đĩa. Không những thế, 1 số mẫu máy rửa bát mang thêm phòng ban nhiệt để làm cho ấm ko khí thổi vào máy rửa bát nhằm mục đích làm cho khô. Tiếp theo, dĩ nhiên, là bên trong máy rửa bát. Bên trong máy rửa bát là nơi để bát đĩa bẩn. Nó chứa những giá đỡ, tay phun, cơ chế phun nước vào bát đĩa của bạn, phần trên của cụm máy bơm và bộ lọc nước. Địa chỉ mua máy rửa chén giá rẻ,chất lượng ! on Mayruabat.
Tue, Mar 30, 07:40
Mayruabat updated Mayruabat.
Tue, Mar 30, 07:28
Academic_Junc updated Academic_Junc.
Tue, Mar 30, 05:54

Mon, Mar 29

josephroyking requested review of D9359: [Cashtab] Add latest features to browser extension.
Mon, Mar 29, 22:44
josephroyking requested review of D9358: [Cashtab] Add fiat price value to tx history.
Mon, Mar 29, 18:33
Mengerian accepted D9357: Bump version to 0.23.1.
Mon, Mar 29, 18:02
Mengerian added a comment to D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Just some minor comments.

Mon, Mar 29, 17:48
Fabien updated the diff for D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Rebase

Mon, Mar 29, 14:49
Fabien requested review of D9357: Bump version to 0.23.1.
Mon, Mar 29, 14:44
PiRK closed D9356: increase the timeouts for abc_rpc_avalancheproof.
Mon, Mar 29, 12:55
PiRK committed rABCd6096b388152: increase the timeouts for abc_rpc_avalancheproof (authored by PiRK).
increase the timeouts for abc_rpc_avalancheproof
Mon, Mar 29, 12:55
Fabien accepted D9356: increase the timeouts for abc_rpc_avalancheproof.
Mon, Mar 29, 12:43
PiRK requested review of D9356: increase the timeouts for abc_rpc_avalancheproof.
Mon, Mar 29, 12:14
PiRK accepted D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Code LGTM. I added an inline comment regarding the RPCHelp, but as I'm not 100% sure about my english I'm not blocking on it.

Mon, Mar 29, 10:49

Sun, Mar 28

jasonbcox closed D9355: Cleanup invalid inputs in p2sh test.
Sun, Mar 28, 21:48
jasonbcox committed rABC6ab7261e6537: Cleanup invalid inputs in p2sh test (authored by jasonbcox).
Cleanup invalid inputs in p2sh test
Sun, Mar 28, 21:48

Sat, Mar 27

Fabien accepted D9355: Cleanup invalid inputs in p2sh test.
Sat, Mar 27, 19:49
jasonbcox requested review of D9355: Cleanup invalid inputs in p2sh test.
Sat, Mar 27, 17:24
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> closed D9348: [Cashtab] Parse token txs in tx history.
Sat, Mar 27, 16:07
Joey King <joseph.roy.king@gmail.com> committed rABC4ae0093b9d1b: [Cashtab] Parse token txs in tx history (authored by Joey King <joseph.roy.king@gmail.com>).
[Cashtab] Parse token txs in tx history
Sat, Mar 27, 16:07
Fabien accepted D9348: [Cashtab] Parse token txs in tx history.
Sat, Mar 27, 15:50
republicairlinesaddress updated republicairlinesaddress.
Sat, Mar 27, 12:17
republicairlinesaddress updated republicairlinesaddress.
Sat, Mar 27, 12:16
marysmith26 updated marysmith26.
Sat, Mar 27, 10:08

Fri, Mar 26

josephroyking updated the diff for D9348: [Cashtab] Parse token txs in tx history.

Add unit tests with mocks for parsing token txs, limit rendered tx count to 5 (api load evident in testing), set rendered tx count as a parameter in Ticker.js

Fri, Mar 26, 22:54
Fabien requested changes to D9348: [Cashtab] Parse token txs in tx history.
Fri, Mar 26, 19:22
Fabien updated the diff for D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

ADD missing argument names in the RPC binding tabke

Fri, Mar 26, 19:12
Fabien updated the summary of D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.
Fri, Mar 26, 19:07
Fabien updated the diff for D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.

Rebase + nits

Fri, Mar 26, 19:06
Fabien closed D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 19:01
Fabien committed rABC21cb6fe9e03e: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification (authored by Fabien).
[avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification
Fri, Mar 26, 19:01
Mengerian closed D9354: [website] Add OKEX to list of exchanges.
Fri, Mar 26, 17:30
Mengerian committed rABCWEBff86b2aa1969: [website] Add OKEX to list of exchanges (authored by Mengerian).
[website] Add OKEX to list of exchanges
Fri, Mar 26, 17:30
PiRK accepted D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 17:27
Fabien accepted D9354: [website] Add OKEX to list of exchanges.
Fri, Mar 26, 17:26
majcosta accepted D9354: [website] Add OKEX to list of exchanges.
Fri, Mar 26, 17:25
Fabien updated the diff for D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.

Reintroduce and fix the test for addavalanchenode

Fri, Mar 26, 17:25
Mengerian requested review of D9354: [website] Add OKEX to list of exchanges.
Fri, Mar 26, 17:22
PiRK added inline comments to D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 16:45
PiRK requested review of D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 16:42
PiRK requested changes to D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 16:40
PiRK added inline comments to D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 16:40
Fabien requested review of D9353: [avalanche] Add an RPC to build a delegation.
Fri, Mar 26, 15:22
Fabien requested review of D9352: [avalanche] Move the utxo limitation to the proof verification.
Fri, Mar 26, 15:15
PiRK added inline comments to D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 14:50
PiRK added inline comments to D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 14:38
PiRK added inline comments to D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 14:36
majcosta requested changes to D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 14:17
shenhakaur966 updated shenhakaur966.
Fri, Mar 26, 14:03
PiRK updated the diff for D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.

remove accidentaly duplicated test and restore deleted blank line

Fri, Mar 26, 11:06
PiRK updated the summary of D9345: [avalanche] set a minimum amount for a proof.
Fri, Mar 26, 10:58